Životopis a zkušenosti

Preparací ryb se zabývám 20 let. V počátcích bylo nutné překonávat těžkosti s chemikáliemi a materiálem (ještě v polovině devadesátých let se vše vkládalo do formalínu). Preparaci ryb nebylo možné u nás nikde studovat a tento problém přetrvává dodnes.

Během absolvování Vysoké školy zemědělské v Brně – ústavu rybářství a hydrobiologie jsem měl možnost setkat se s panem Petrem Pelikánem – výtvarníkem a vzácným člověkem. Pan Petr Pelikán je mimo jiné výborný preparátor ryb, který si osvojil techniky v Moravském zemském muzeu a nezištně nám poskytl výukovou formou informace o základech preparace.

V druhé polovině devadesátých let se začala rýsovat možnost návštěvy zahraničních kurzů. Absolvoval jsem stáž ve Spolkové republice Německo se specializací na konzervaci ryb a metodu barvení americkou retuší (airbrush – systém). Poznatky zde získané jsem implementoval do svojí práce. Ke zdokonalení technik mi napomohly také učebnice mistrů světa v preparaci ryb, jmenovitě autoři Tom Sexton a Jim Hall.

Zhruba posledních deset let mám pracovní postup víceméně stabilizovaný a preparáty mnou zhotovené vypadají stále stejně. Je však nutné je řádně udržovat. Preparuji mimo jiné také pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové a preparoval jsem ryby také pro Národní muzeum v Praze .